HRD Group behaalt Certificate of Excellence voor assessments!

Met trots delen wij met jullie dat HRD Group het Certificate of Excellence voor assessments heeft behaald. Het Certificate of Excellence is een erkenning voor assessmentsdienstverleners, gebaseerd op een kwaliteits- en tevredenheidonderzoek, uitgevoerd door BusinessWise. De combinatie van inhoudelijke kwaliteit van onze assessments, de proactiviteit van ons team, en het leveren van écht maatwerk, heeft geleid tot het behalen van dit certificaat. Onze dank gaat uit naar al onze klanten die bereid zijn geweest deel te nemen aan het onderzoek. En verder kan het natuurlijk altijd nóg beter! Ook in 2017 gaan wij ons optimaal inzetten voor excellente assessments.

Uitreiking CoEAoA Certificate of Excellence 2017