Presentatie PKI Assessment

Onderstaande presentatie is een (meer beknopte) presentatie die wij wij intern gebruiken over wat het Assessment Professioneel-Kritische Instelling inhoudt en hoe het werkt. In combinatie met de mondelinge toelichting van onze experts geeft deze presentatie een gedegen beeld van de achterliggende theorie en toegevoegde waarde van het PKI-assessment. Neem contact met ons op voor toelichting op de presentatie.

People and Investment Value

Pensioenfondsen zitten op grote bergen geld. Geld dat verstandig belegd moet worden. Maar wat is verstandig?

Recent onderzoek uitgevoerd in opdracht van 55 pensioenfondsen in de UK wijst uit dat beleggen in bedrijven die op effectieve wijze investeren in hun mensen beter rendeert dan investeren in bedrijven die dat niet doen

Employee Value Proposition

Ondernemingen werken hard om ervoor te zorgen dat klanten voor hén kiezen in plaats van voor de concurrentie. Ze investeren in het bereiken van klantentrouw en doen hun best om klanten tot hun ambassadeurs te maken. Door het goed kennen van de zorgen en behoeften van hun klanten en gericht relevante oplossingen en goede service te bieden. Anders gezegd, door het bieden en waarmaken van een waardevolle Customer Value Proposition.

De genoemde 55 pensioenfondsen, verenigd in het LAPFF*, zijn ervan overtuigd dat ondernemingen net zo hard moeten werken om ervoor te zorgen dat talentvolle (potentiele) medewerkers hun onderneming verkiezen boven een ander. Door het goed kennen van drijfveren en behoeften van medewerkers en daar actief op in te spelen. Door het bieden van een goede EMPLOYEE Value Proposition dus.

Het volledige artikel en de questionnaire van het LAPFF vindt u hier.

* Het Local Authority Pension Fund Forum (LAPFF) is een vrijwillige organisatie waar 55 UK based public sector pensioenfondsen zijn aangesloten (gezamenlijk managen zij 120 miljard GBP). Het LAPFF is erop gericht om de belangen -het beschermen en verbeteren van investeringen en lange termijn rendementen- van “local authority” pensioenfondsen te dienen. Onder andere door pensioenfondsen te helpen bij het uitoefenen van maximale invloed tijdens aandeelhoudersvergaderingen, door het promoten van maatschappelijk verantwoord ondernemen en het hanteren van hoge standaarden voor “corporate governance” bij de bedrijven waarin zij investeren.