Onze visie op leren

Continu proces

Leren is een continu proces, je leert je hele leven lang. Van leren lopen en fietsen, het opdoen en onderhouden van kennis tot leren omgaan met anderen, met succes en met teleurstellingen en tegenslagen.

Leren in context

Mensen leren meestal in een bepaalde context. Die context is vaak de werkomgeving. Voor het blijvend goed functioneren binnen het werk houdt men vakkennis op niveau en ontwikkelt vaardigheden om die vakkennis productief in te zetten. Leren is dus breder dan het opdoen van kennis. Het maximale effect wordt bereikt als de omgeving waarin een persoon werkt wordt meegenomen. Een voorbeeld: als iemand vaardigheden leert die niet door de manager worden ondersteund, dan wordt het lastig om het geleerde in de praktijk toe te passen. Het is van belang om zowel tijdens als aan het einde van ieder traject aandacht te besteden aan de manier waarop iemand de transfer naar de praktijk gaat vormgeven. In onze aanpak houden wij rekening met de context waarin deelnemers functioneren en spelen we daar doelbewust op in.

Maatwerk is effectief werk

Ieder mens leert anders, daarom voegt het aanbieden van "one size fits all"-producten in onze visie nauwelijks waarde toe. Samen vooraf haarscherp krijgen van iemands daadwerkelijke leerbehoefte, en hoe hij/zij daarbij ondersteunt dient te worden, bepaalt ónze aanpak op maat. Een aanpak op maat verkort de duur van de leerinterventie, terwijl het effect wordt vergroot. Maatwerk is daarom wél effectiever maar níet duurder dan standaard leeroplossingen.

Door rekening te houden met de werkomgeving, behoeften en uitdagingen van een specifieke branche of organisatie kunnen wij een selectie van trainingen op basis van open inschrijving ontwikkelen waarmee deze doelen optimaal bereikt worden.

Om het rendement te verhogen kunnen wij door middel van (online) tests en vragenlijsten inzicht bieden welke trainingen het best passen bij individuele medewerkers.