Begeleiden en coachen management team bij reorganisatie

Vraagoverleg - hrd group

Een toeleverancier voor de scheepsindustrie produceert gespecialiseerde pompen. In de jaren negentig is de organisatie veranderd van een service georiënteerde organisatie naar een productie organisatie. Sinds de economische crisis werkten zij aan een steeds transparantere, open organisatie om snel en flexibel in te kunnen spelen op een nogal grillige markt.

Hierbij moet het management team (MT) deze verandering dragen en een reorganisatie realiseren. Het MT bestaat uit acht personen. Om adequaat te blijven anticiperen op de ontwikkelingen in de markt streeft de organisatie naar een meer strategie gedreven en outputgerichte cultuur, waarbinnen medewerkers zich eigenaar moeten gaan voelen van de veranderingen van de organisatie. Nieuw samengevoegde afdelingen, een afgeschafte divisiestructuur en multi inzetbaarheid van medewerkers vroeg om een nieuwe manier van samenwerken, zelfsturing en goede communicatie binnen en tussen teams. En daarmee een nieuwe manier van leidinggeven door het MT. Werk bekijken met een helikoptervisie, zaken goed doorspreken en elkaar aanspreken was nodig om met elkaar een zo groot mogelijke kwaliteit en professionaliteit te leveren. Het MT zelf gaf nog een extra uitdaging aan, namelijk het verbeteren van het directie-management overleg.

Aanpak

Wij hebben het MT begeleid bij haar eigen ontwikkeling en de beoogde top-down cultuurverandering. Gedurende intensieve dagen wisselden groepsdynamiek, inhoud en ontspanning af. Zo leerden zij elkaar op een andere manier kennen en ontstond inzicht in de sterke en zwakke punten van de groep. Aansluitend op hun dagelijkse inhoud organiseerden we verschillende teamactiviteiten rondom het oplossen van concrete en actuele vraagstukken.

Resultaat

Het MT heeft de beoogde middelen en vaardigheden om vanuit helikoptervisie te sturen op hoofdlijnen. Verder is het MT effectiever gaan samenwerken en is de communicatie met de directie duurzaam verbeterd.