Binding, betrokkenheid en effectiviteit van medewerkers

Vraag

Een waterleidingbedrijf heeft door de jaren heen veel geïnvesteerd in verdere verbetering van de drinkwaterkwaliteit, de aantrekkelijkheid van de duinen en een betere en meer klantvriendelijke dienstverlening. De organisatie blijft zoeken naar (nieuwe) oplossingen en mogelijkheden voor drinkwater en natuur, ook om bij te kunnen dragen aan een duurzame toekomst met betrekking tot een beter beheer van de waterketen.

Dit is een kennisintensieve bezigheid, daarom hangt het succes van de organisatie in belangrijke mate af van de ervaring, inzet en betrokkenheid van de medewerkers. Het creëren van een aantrekkelijke werkomgeving waar talenten het naar hun zin hebben is van belang om verloop tegen te aan en nieuw talent aan te trekken. Het mes snijdt aan twee kanten als elke medewerker werk kan doen waar hij/zij het beste in is. Aandacht voor de ontwikkeling en mobiliteit van medewerkers is dus van belang.

Aanpak

succesvol team - hrd group

Het opstellen een loopbaanmanagementtraject. Effectief en verantwoord investeren in een persoonlijk ontwikkelplan van medewerkers vraagt om een heldere o-meting en inzicht in de ontwikkelbaarheid van relevante competenties. HRD Group voert regelmatig ontwikkelassessments en ook loopbaanscans uit voor de medewerkers van dit bedrijf. Het uitvoeren van een ontwikkelassessment biedt inzicht in welke richting of op welk domein de medewerker het beste tot zijn/haar recht komt en welke leercurve van de medewerker wordt verwacht.

Het ontwikkelassessment wordt in de praktijk ingezet bij zowel bestaande als nieuwe medewerkers. De resultaten worden weergegeven in ondubbelzinnige rapportages die een helder beeld van kwaliteiten, talenten en valkuilen van medewerkers weergeven, vertaald in een persoonlijk ontwikkeladvies.

Resultaat

Deelnemers en hun leidinggevenden zijn enthousiast over de herkenbare en diepgaande adviezen die wij in de rapportages meegeven. De adviezen bieden houvast om medewerkers efficiënt te begeleiden in hun carrière en dragen bij aan de binding, betrokkenheid en effectiviteit van de deelnemers.