De or midden in de organisatie

Veel ondernemingsraden hebben moeite om medewerkers te betrekken bij hun adviezen. Medewerkers en managers, van hun kant, zien medezeggenschap als vertragend in de besluitvorming. Dan wordt het moeilijk als medezeggenschap om meerwaarde te bieden en medewerkers enthousiast te maken. Wat kan de or praktisch doen om medewerkers te betrekken bij organisatieontwikkeling?

Ervaring van Peter Bot, or-lid van het Kadaster

Peter Bot

Peter Bot, lid van de ondernemingsraad van het Kadaster, heeft met HRD Group een werkconferentie georganiseerd om de organisatie te betrekken bij de strategische koers.

Wat was het onderwerp van de werkconferentie?

“Er is een belangrijk stuk geschreven door de bestuurder over de koers van het Kadaster de komende 5 jaar. Wat ontbrak is het strategisch personeelsplan, eigenlijk een heel belangrijk onderdeel van het beleidsplan. Toen hebben we als or de kans genomen om dit met HRD Group op te pakken in een werkconferentie.”

Hoe hebben jullie dat aangepakt als or?

“We hebben een dwarsdoorsnede van medewerkers en managers uitgenodigd om op verschillende thema’s mee te denken. Bijvoorbeeld doorstroming. We hebben vragen bedacht die bij ieder thema zijn teruggekomen. De resultaten hebben we gebruikt in ons adviestraject met de bestuurder.”

Welke reacties heb je gekregen op de werkconferentie?

“De reacties van medewerkers zijn alleen maar positief. Onze bestuurder heeft ook veel aan de aanpak van onze or gehad. “Jullie hebben ons plan echt beter gemaakt,” heeft ze gezegd.”

Wat vindt de Raad van Toezicht ervan?

“Die werden helemaal enthousiast in een vergadering. De Raad van Toezicht wilde het naadje van de kous weten, hoe we het hebben aangepakt als or, enzovoorts. De volgende vergadering zijn ze er op teruggekomen. Dit enthousiasme is echt erg leuk. We zijn als or met iets vernieuwends bezig met HRD Group.”

Zo hoort het toch ook te werken, dat medezeggenschap vernieuwend is?

“Ja. De bestuurder vindt het ook prettig dat we op deze manier met elkaar samenwerken. Het gaat niet meer over of je fiets onder het afdakje kan. De or komt zelf met initiatieven, en ontwikkelt zich met opleidingen. Wat wil je als bestuurder nog meer?”

Wat voor advies heb je voor or-leden?

“Probeer met je bestuurder overeen te stemmen dat je mee mag sturen als or. Leg de wet en regelgeving niet op tafel, maar werk samen met de bestuurder. Zo krijg je vertrouwen.”

Meer over medezeggenschap || Meer over gedragsverandering