Medezeggenschap, motor van participatieOmdat de buitenwereld snel verandert en taken complexer worden, moeten organisaties continu veranderen. HRD Group ziet dat top-down sturing van medewerkers, en tegenstand van medezeggenschap, in deze omstandigheden niet werkt. Bouwen op je professionals en hen ontwikkelen wel. Medezeggenschappers hebben een uniek perspectief dat ze kunnen inzetten om organisatieontwikkeling te stimuleren. Dan wordt medezeggenschap de mooiste rol die er is: een manier om medewerkers en managers invloed te geven op de organisatie en ze positief te betrekken. HRD Group werkt samen met jouw organisatie aan ‘a workplace people love’.

Herken je dit?

  • Er is weinig animo om lid te worden van de medezeggenschap;
  • Jouw medezeggenschap wordt gezien als kritisch en vertragend;
  • Medewerkers en middle management zien niet wat medezeggenschap voor hen oplevert;
  • Adviezen van de medezeggenschap hebben weinig impact op beslissers;
  • Jouw organisatie heeft de behoefte om medewerkers meer te betrekken bij ontwikkelingen.

Create a workplace people love

Wat ook kan:
  • Medewerkers denken meer mee en doen meer mee in veranderingen;
  • Medezeggenschap heeft veel meer draagvlak onder management en medewerkers;
  • De adviezen van medezeggenschap sluiten beter aan bij de uitdagingen van de organisatie;
  • Meer samenwerking, in plaats van tegenstelling, tussen medezeggenschap en bestuur;
  • Meer energie en minder overbelasting onder medezeggenschap, door een heldere werkwijze.

Test jezelf!

Deze test laat zien, hoe jouw medezeggenschapsorgaan zich in jouw ogen opstelt. Natuurlijk kan jouw visie verschillen van die van anderen. Daarom doet de test geen uitspraak over hoe jouw medezeggenschapsorgaan is, maar wat voor gedrag je collega's en jij binnen de medezeggenschap laten zien. Dat laatste is te veranderen, en daar hopen wij je in te inspireren. Jij bent de enige die de uitslag van de test ziet. Het duurt ongeveer 5 minuten om de test in te vullen; na afloop krijg je van ons het verdiepende artikel ‘de motor van medezeggenschap’ cadeau.

Veel plezier!

START DE TEST

Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen?

Neem dan contact met ons op.