Download pagina als pdf

Back-up

 
Or-werk is het mooiste vrijwilligerswerk dat er is. Medewerkers met allerlei achtergronden krijgen de unieke kans om te zien wat er in de directiekamer gebeurt, en helpen de bloedsomloop van de organisatie te verbeteren. Complexere taken en een snel veranderende omgeving maken top-down, inhoudelijke sturing van organisaties onvoldoende effectief. Organisaties zijn in toenemende mate afhankelijk van hun professionals om deze complexiteit de baas te kunnen.

Daarom is verandering geen eenmalig iets, maar een continu proces. De enige manier om dit proces te sturen is door de persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling van hun professionals te stimuleren. Veranderkunde als discipline laat zien, hoe organisatiebrede ontwikkelvraagstukken aangepakt kunnen worden. De or moet in deze ontwikkeling mee en inhoudelijke sturing vervangen door veranderkundige sturing.

Herkennen jullie dit?

  • Jullie hebben een adviesaanvraag met impact op medewerkers die jullie kennis en ervaring te boven gaat.
  • Jullie moeten snel handelen om een belangrijke adviesaanvraag af te handelen.
  • Jullie hebben een project waarin niet leren, maar resultaten centraal staan.
  • Jullie zijn met een belangrijke adviesaanvraag bezig en jullie willen weten of jullie op de goede weg zijn.
  • Bestuur en medezeggenschap staan tegenover elkaar in een vraagstuk en jullie zoeken assistentie.

Werkwijze en resultaat

Eén van onze consultants komt zo snel mogelijk bij jullie langs om een inventarisatie van jullie vraag te maken. Samen komen we overeen wat jullie nodig hebben en welke investering daar tegenover staat. Dan volgt een verkenning van jullie vraagstuk, om te bepalen waar jullie staan en waar jullie naartoe willen. Dit vertalen wij naar een plan van aanpak. Na jullie akkoord starten wij met de uitvoering van de advieswerkzaamheden.

Het onderwerp waar jullie advies over zoeken, is vrij te bepalen en werken we samen verder uit. Dat onderwerp kan variëren van een reorganisatie, een cultuurverandering, ontwikkelvraagstukken of een conflict. Het doel van onze werkzaamheden is jullie resultaatgericht, snel en efficiënt te ondersteunen, op jullie locatie en op basis van jullie doelen. We maken zoveel mogelijk gebruik van jullie kennis en vaardigheden; mocht dat ontoereikend zijn, vullen we dat aan met externe expertise.

Over HRD Group

HRD Group helpt organisaties beter te maken, en medezeggenschap is daar integraal onderdeel van. Om tot betere resultaten met de organisatie te komen is samenwerking een sleutelbegrip. Op die manier bouwt de organisatie met medezeggenschap aan ‘a workplace people love’.

Maatwerk

Om tot een passende oplossing te komen gaan we graag met jullie in gesprek.

Interesse?

Willen jullie meer weten, neem dan contact met ons op via het telefoonnummer 030-6911138. We komen graag bij jullie langs voor een persoonlijk gesprek. Voor meer informatie kunnen jullie ook terecht op onze website www.hrd-group.nl/medezeggenschap.