Download pagina als pdf

Link up (tweedaagse training  & werkconferentie)

 
Or-werk is het mooiste vrijwilligerswerk dat er is. Medewerkers met allerlei achtergronden krijgen de unieke kans om te zien wat er in de directiekamer gebeurt, en helpen de bloedsomloop van de organisatie te verbeteren. Complexere taken en een snel veranderende omgeving maken top-down, inhoudelijke sturing van organisaties onvoldoende effectief. Organisaties zijn in toenemende mate afhankelijk van hun professionals om deze complexiteit de baas te kunnen.

Daarom is verandering geen eenmalig iets, maar een continu proces. De enige manier om dit proces te sturen is door de persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling van hun professionals te stimuleren. Veranderkunde als discipline laat zien, hoe organisatiebrede ontwikkelvraagstukken aangepakt kunnen worden. De or moet in deze ontwikkeling mee en inhoudelijke sturing vervangen door veranderkundige sturing.

Herkennen jullie dit?

  • Medewerkers geven terug dat jullie medezeggenschap weinig zichtbaar is.
  • Jullie medezeggenschap overlegt meer met het bestuur dan met de medewerkers.
  • Medewerkers morgen meer betrokken worden bij veranderingen in jullie organisatie.
  • Jullie medezeggenschap loopt meer achter de zaken aan, dan deze actief verder te brengen.
  • De cultuur of mindset in jullie organisatie moet veranderen .
  • Jullie medezeggenschap geeft het bestuur weinig nieuwe inzichten.

Programma en resultaat

Na deze training durven jullie als medezeggenschap ècht ‘in de wind’ te staan: jullie weten hoe jullie medewerkers en management betrekken bij veranderkundige adviestrajecten en doen dat ook in de praktijk. Jullie hebben je de kennis eigen gemaakt om interventies te bedenken en te doen, en het vertrouwen om adviestrajecten te sturen.

Dag één staat in het teken van kennen: na een korte opfrisser over veranderkundig adviseren leren jullie hoe organisaties veranderen en welke (in)effectieve manieren jullie organisatie heeft om dat te doen. Die analyse helpt jullie gedurende de zittingsperiode, omdat jullie weten welke kwaliteiten en ontwikkelpunten van uw organisatie onderwerp zijn van jullie adviestrajecten.

Dag twee staat in het teken van ontwerpen: jullie leren wat voor vormen geschikt zijn om grote groepen mensen mee te laten denken in beleidsvorming. Op basis van jullie praktijk ontwerpen jullie, onder begeleiding, een werkconferentie om jullie organisatie te betrekken bij een actueel thema. Jullie kiezen een werkwijze die past bij jullie ontwikkeling als adviseur.

Dag drie staat in het teken van doen: jullie organiseren in jullie organisatie een bijeenkomst waarin jullie veranderkundige inzichten in de praktijk brengen. Als jullie hierin verdieping of extra assistentie zoeken, vullen we de training aan met coaching sessies voor jullie als begeleider/organisator. Met de werkconferentie zetten jullie een positief, vernieuwend profiel neer onder bestuur en achterban, en hebben jullie tevens geleerd wat er nodig is om invloed uit te oefenen in verandertrajecten. Duurzame leerresultaten die naadloos aansluiten op uw medezeggenschapswerk.

Over HRD Group

HRD Group helpt organisaties beter te maken, en medezeggenschap is daar integraal onderdeel van. Om tot betere resultaten met de organisatie te komen is samenwerking een sleutelbegrip. Op die manier bouwt de organisatie met medezeggenschap aan ‘a workplace people love’.

Maatwerk

Om tot een passende oplossing te komen gaan we graag met jullie in gesprek.

Interesse?

Willen jullie meer weten, neem dan contact met ons op via het telefoonnummer 030-6911138. We komen graag bij jullie langs voor een persoonlijk gesprek.