Een training of ontwikkelprogramma van HRD Group wordt altijd op maat gemaakt en is gebaseerd op onze visie op leren. Onze trainingen hebben een duidelijke aanpak en een duurzaam resultaat. We bieden trainingen en ontwikkelprogramma's meestal 'blended' aan. 'Blendid learning' houdt in dat verschillende leermethodes gecombineerd worden, bijvoorbeeld een klassikale training waarbij voorafgaand een e-learning wordt gevolgd.

Onze trainingsaanpak bestaat uit drie fases

1. Vooronderzoek

Tijdens een uitgebreid intakegesprek onderzoeken wij je vraag. We stellen vast welk resultaat je wilt zien. We formuleren concrete leerdoelen, hoe deze passen binnen de strategische doelen van je organisatie, en we spreken met je af wanneer deze precies zijn gehaald.

2. Uitvoering

Voorafgaand aan de training of opleiding houden we een mondelinge of schriftelijke intake, waarin we individuele leerbehoeften inventariseren. Tijdens de training checkt de trainer voortdurend of het geleerde aansluit op ieders ontwikkelvraag en hoe zij nieuwe inzichten en vaardigheden ook daadwerkelijk op de werkvloer gaan toepassen. We sluiten vaak af met persoonlijke ontwikkelplannen, die deelnemers bespreken met hun leidinggevende.

3. Evaluatie

Onze opleidingen en trainingen evalueren we op verschillende momenten. Zowel tijdens als na een traject, en met de opdrachtgever als met de deelnemers zelf. We evalueren om vast te stellen of de leerdoelen zijn gehaald en welke vervolgstappen eventueel nodig zijn.

Uit onafhankelijk onderzoek van Cedeo blijkt dat onze klanten zeer tevreden zijn over onze trainingen

Training op maat

Wij denken graag met je mee over de mogelijkheden om meer uit je organisatie, jezelf, je team en je medewerkers te halen. Een training op maat is één van de mogelijkheden 

Een greep uit ons trainingsaanbod:

 • Communiceren
 • Strategisch Leiderschap
 • Conflicthantering, Mediation en Onderhandelen
 • Coachend Leidinggeven
 • Persoonlijke Effectiviteit
 • Overtuigend Presenteren
 • Integriteit

Open trainingen*

Gedurende het jaar bieden wij verschillende open trainingen aan. Je kunt je hier los voor inschrijven. Deze trainingen zijn niet op maat gemaakt. Wel staan de input en vragen die deelnemers van te voren met ons delen centraal in de training.
 • Time Management
 • Assertiviteit Basis
 • Assertiviteit Bootcamp
 • Presenteren met impact
 • Resultaatgericht samenwerken
 • Samenwerken naar een doel
 • Teamdynamiek & Groepscohesie
 • Communicatie pressurecooker
 • Één op één gesprekken
 • Expert in communicatie
 • Klantgerichtheid 2.0
 • Beleid schrijven met impact
 • Schrijven voor professionals individueel
 • Conflictmanagement
 • Begeleiden naar zelfstandigheid
 • Bekijk hier onze brochure met uitgebreide informatie over onze open trainingen.  

  *Door rekening te houden met de werkomgeving, behoeften en uitdagingen van een specifieke branche of organisatie kunnen wij een selectie van trainingen op basis van open inschrijving ontwikkelen waarmee leerdoelen optimaal bereikt worden. Om het rendement te verhogen kunnen wij door middel van (online) tests en vragenlijsten inzicht bieden welke trainingen het best passen bij individuele medewerkers.

  Heb je vragen of wil je meer informatie over onze trainingen?

  Neem dan contact met ons op.