De omgeving van organisaties verandert in een steeds hoger tempo. Door technologische ontwikkelingen, bijvoorbeeld in de ICT, sociale ontwikkelingen, bijvoorbeeld de mondigheid van de klant, economische veranderingen, bijvoorbeeld door de opkomst van zogenaamde disrupters zoals Uber taxi en Airbnb, etc. De mate waarin een organisatie zich snel kan aanpassen aan nieuwe omstandigheden, bepaalt het succes van de organisatie. Dit is afhankelijk van de mate waarin haar mensen in staat zijn en ook bereid zijn om te veranderen.

Verandering vraagt om aanpassing van processen. Medewerkers worden getraind in het omgaan met die aanpassingen in organisaties. Maar daarmee zijn zij niet automatisch ‘aan boord’. Alleen kennis en skills aanreiken laat een aantal factoren die bewezen van invloed zijn op succesvol en duurzaam veranderen ongeadresseerd.
Bij het ontwikkelen van nieuw effectief gedrag spelen meerdere componenten een rol:

  • Attitude & zelf-effectiviteit: ‘hoe kijk ik tegen het nieuwe gedrag aan en heb ik het idee dat ik met dat gedrag mijn doelen kan behalen?’
  • Vaardigheden: ‘welke vaardigheden heb ik nodig om verder te groeien en beheers ik die?’
  • Motivatie: ‘doe ik het alleen omdat ik gecontroleerd wordt of doe ik het omdat ik dit zelf wil?’
  • Omgeving: ‘is er een effectief leerklimaat in de organisatie, word ik door collega’s gesteund, krijg ik feedback van mijn leidinggevende?’

Als HRD Group vinden we het belangrijk om met onze klanten een duurzaam veranderresultaat te bereiken. We richten ons in onze aanpak dan ook op alle genoemde elementen. Dit doen we door samen met onze klanten een geïntegreerd traject te ontwikkelen.

In onze trajecten maken we gebruik van de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van gedragsverandering. Onze interventies zijn daarom (inter-)actief en praktijkgericht. We betrekken de organisatieomgeving bij het individu, waardoor we de transfer van het geleerde naar de praktijk realiseren.