Het niet integer handelen van mensen binnen organisaties kan schade toebrengen aan zowel de organisatie zelf als de maatschappij. Integriteit gaat over de overeenstemming tussen iemands handelen en de geldende maatschappelijke waarden en normen. Integriteit gaat om gedrag: dat wat iemand doet.

Om de risico’s op onethisch gedrag van medewerkers zo klein mogelijk te houden, voeren organisaties vaak controlemechanismen in. Het idee hierachter is dat mensen niet over de schreef zullen gaan als de kans groot is dat ze gepakt worden. Uit onderzoek blijkt dat de integriteit van ons gedrag wordt beïnvloed door:

  • controlemechanismen
  • cultuur binnen een organisatie
  • individuele persoonlijkheidskenmerken

Effectief integriteitsbeleid richt zich niet alleen op het invoeren van controlemechanismen, maar neemt ook de cultuur en de persoonlijkheidskenmerken van de medewerkers in een organisatie mee.

Cultuur en omgevingsfactoren

De cultuur binnen een organisatie is de meest invloedrijke factor die bepaalt of mensen zich integer gedragen. Als medewerkers het gevoel hebben dat het sociaal toegestaan is  om de regels te overtreden, zullen zij dat waarschijnlijk doen. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de experimenten die in de jaren 60 van de vorige eeuw zijn uitgevoerd door psycholoog Stanley Milgram. Deze experimenten lieten zien dat de meerderheid van de mensen bereid zou zijn om potentieel fatale schokken van 450 Volt aan anderen toe te brengen als onderdeel van een experiment, als dit door een autoriteit werd opgedragen. Deze schokken werden niet daadwerkelijk toegebracht, al dachten deelnemers van wel. Dit laat zien dat mensen in een bepaalde omgeving kunnen handelen op een manier die ze nooit uit zichzelf zouden doen.

Het veranderen van de cultuur binnen een organisatie is lastig, maar niet onmogelijk. Belangrijke elementen zijn voorbeeldgedrag, een beloningsstructuur en met regelmaat  medewerkers herinneren aan de morele aspecten van belangrijke keuzes.

Persoonlijkheidseigenschappen

Mensen verschillen van elkaar in aanleg voor integer handelen. Wij hebben als het ware een verschillend ‘talent’ voor integriteit. Iemand met een lager talent voor integriteit is niet per definitie niet integer, maar zal eerder in de verleiding komen om onethisch te handelen als de mogelijkheid zich voordoet. Het in dienst hebben van mensen met een groot talent voor integriteit, zeker op sleutelposities, kan de integriteit binnen een organisatie aanzienlijk verhogen.

Wij helpen je graag bij het inventariseren van organisatiespecifieke risico’s met betrekking tot integriteit. En bieden interventies op maat om deze risico’s in te dammen. Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen?

Neem dan contact met ons op.