Leren is een continu proces

Leren is een continu proces, je leert je hele leven lang. Van leren lopen en fietsen, het opdoen en onderhouden van kennis tot leren omgaan met anderen, met succes en met teleurstellingen en tegenslagen.

Maatwerk is effectief werk

Ieder mens leert anders, daarom voegt het aanbieden van "one size fits all" producten in onze visie nauwelijks waarde toe. Samen vooraf haarscherp krijgen wat iemands daadwerkelijke leerbehoefte is en hoe hij/zij daarbij ondersteunt dient te worden, bepaalt onze aanpak. 

Een aanpak op maat verkort de duur van de leerinterventie, terwijl het effect wordt vergroot. Maatwerk is daarom effectiever maar níet duurder dan standaard leeroplossingen.

Leren in context

Mensen leren in een bepaalde context. Die context is vaak de werkomgeving. Om goed te functioneren op je werk houd je je vakkennis op niveau en ontwikkel je vaardigheden om die vakkennis productief in te zetten. Leren is dus breder dan het opdoen van kennis. Het maximale effect wordt bereikt als de omgeving waarin een persoon werkt wordt meegenomen. Een voorbeeld: als iemand vaardigheden leert die niet door de manager worden ondersteund, dan is het lastig om het geleerde in de praktijk toe te passen.

Het is van belang om zowel tijdens als aan het einde van ieder traject aandacht te besteden aan de manier waarop iemand de transfer naar de praktijk gaat vormgeven. In onze aanpak houden wij rekening met de context waarin deelnemers functioneren en spelen we daar doelbewust op in.

Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen?

Neem dan contact met ons op.