Samen vooruit: Een blended ontwikkeltraject

Vraag

Deze middelgrote gemeente is flink in beweging en heeft onder andere te maken met decentralisaties, meer met minder en nieuwe taken. Hiermee staan ze voor een flinke uitdaging en de daarbij behorende kansen en risico’s. Leren om anders te werken en te organiseren is nodig om daadwerkelijk te kunnen transformeren als organisatie. Hoe kan deze gemeente alle medewerkers klaar maken voor deze transformatie en daarbij ook het ontwikkelpotentieel van alle medewerkers meenemen?

Aanpak

Aan de hand van afgenomen assessments onder de medewerkers en diverse gesprekken met de gemeente is er een ‘blended learning’ ontwikkeltraject gestart. Het traject bestaat uit een mix van groepstrainingen, online werkvormen en face-to-face coaching voor alle lagen in de organisatie. Een programma op maat gemaakt met flexibiliteit waarbij iedere medewerker in overleg met zijn of haar leidinggevende zelf keuzes maakt. Zo blijft de verantwoordelijkheid voor ontwikkeling bij de medewerker zelf en is er de mogelijkheid om optimaal in te spelen op zowel individuele ontwikkelbehoeften als die van de organisatie, een afdeling of team als geheel.

Het programma is opgebouwd uit twee ontwikkelroutes. Een leergang voor leidinggevenden en een leergang voor medewerkers. Hierin komen bijvoorbeeld onderwerpen zoals communicatieve vaardigheden; effectief beïnvloeden; adviesvaardigheden; situationeel leidinggeven en persoonlijke effectiviteit aan bod.

Resultaat

De medewerkers zijn zich meer bewust van de rol die zij spelen en de bijdrage die zij leveren aan de nieuwe doelen van de organisatie. Ze snappen wat integraal werken is en waarom dit belangrijk is. Zij zijn de verbindende schakel tussen betrokken partijen en nu meer sámen bezig voor hun klant, dan dat ze in hun eentje een taak uitvoeren.

Medewerkers en teams zijn meer zelfsturend geworden en proactief betrokken bij hun eigen ontwikkeling. Dit bevordert ook de onderlinge samenwerking en heeft een positief effect op het geven en ontvangen van feedback.

Leidinggevenden hebben meer tools in handen om sturing te geven aan het werkproces. Dit resulteert in het in hun kracht zetten van medewerkers door verantwoordelijkheden lager in de organisatie te leggen. De verschuiving van controle naar vertrouwen is gemaakt. En hierdoor houden zij nu ruimte om zich meer op strategisch niveau te bevinden.